O vodama u Srbiji

Sa teritorije Srbije vode otiču u pravcu Crnog mora, Jadranskog mora i Egejskog mora. Crnomorski sliv je dominantan (oko 176 milijardi m3 vode ili 93%). Prema Jadranskom moru otiče oko 2 milijarde m3, a prema Egejskom moru oko 0,5 milijardi m3 vode. Ukupni dotok vode iznosi oko 162,5 milijardi m3, a ukupni oticaj oko 178,5 milijardi m3  vode.