ТРСТЕНИК, 19-22. јун 1971. године
ПРВИ ЈЕФИМИЈИНИ ДАНИ стр 1.
„ЈЕФИМИЈИНИ ДАНИ“ 1. Како је дошла иницијатива за организовање манифестације „Јефијини дани“?
У жељи да Трстеник добије једну културну манифестацију која ће имати вишеструки значај за развој културе овог краја, у времену од 19. до 22. јуна 1971. године у Љубостињи и Трстенику, одржаће се прва манифестација која се посвећује жени ствараоцу и жени вечном мотиву људског стваралаштва. Овај град и ова средина имала је ту част да се на њеном тлу створи једна од првих и највреднијих песничких остварења подарених од руку жене ствараоца–Jефимије.
То име и њена прва песма нашој култури, која осим поетске вредности представља и непроцењиву уметничку вредност, послужила нам је као повод да приступимо припреми ове манифестације, која се подарује жени ствараоцу и жени вечном мотиву за стварање дела велике уметничке вредности...
(Део извештаја који је написао идејни творац и покретач манифестације, Радослав Агатоновић - Раке, члан тројног председништва, у коме су још били књижевни критичар проф. Милош Петровић и друштвено-политички активиста Милош Павловић.)
– Цео текст писма, скениране странице; (pdf format 589 KB).
Какви „Дани Јефимијине поезије“
Политика, 31. март 1971. год. ...О томе је јуче расправљао у Културно-просветној заједници Србије, један веома бројни скуп културних, јавних и политичких радника, уметника, међу којима су били и представници Трстеника. Програм „Јефимијиних дана“, како је за сада конципиран у Трстенику, који би се реализовао овог лета, највише на манастирској, љубостињској „сцени“ и углавном заснован на пред-косовским и косовским уметничким темама, наишао је на начелно прихватање са доста конкретних ограда, примедби и сугестија. Почев од уводног излагања председавајућег, Стеве Мајсторовића, а нарочито у речи др Звонка Дамјановића, професора Универзитета и председника комисије за идејна и политичка питања просвете, науке и културе ЦК СК Србије, искристалисало се мишљење, да ова манифестација „женског уметничког стваралаштва“ ни у ком случају не треба да се приреди у духу конзервативног традиционализма...
– Цео текст, скениране странице; (pdf format 283 KB).
28-i JEFIMIJINI DANI - I vee~e
28-i JEFIMIJINI DANI - II vee~e 28-i JEFIMIJINI DANI - III vee~e
28-i JEFIMIJINI DANI - IV vee~e 28-i JEFIMIJINI DANI - V vee~e
Slede}a strana
Свом отачеству, Трстеничани јун, 2015. год. Обрада и припрема – www.trstenicani.com