Породице, обичаји, радње, дружења, приче, анегдоте, шале...

Фотографије причају о животу, раду и забавама у трстеничким дућанима

JW Player goes here

Милета Андоновић – Гига ШУСТЕР